YOKOSO Japan
Love Live! Sunshine!! Aqours 4th LoveLive! ~Sailing to the Sunshine~” Official Tour Application Process

©2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!

ลงทะเบียนจองบัตรคอนเสิร์ต「Love Live! Sunshine!! Aqours 4th LoveLive! ~Sailing to the Sunshine~」

วันที่ 17 & 18 พฤศจิกายนนี้ ที่ Tokyo Dome เตรียมพบกับงานคอนเสิร์ต「Love Live! Sunshine!! Aqours 4th LoveLive! ~Sailing to the Sunshine~」เพียงลงทะเบียนจองบัตรคอนเสิร์ต + ที่พักง่ายๆกับแพ็คเกจนี้
※ กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆในหมายเหตุให้ครบถ้วน ก่อนทำการจองแพ็คเกจนี้ (แพ็คเกจการจองจะแบ่งตามระดับที่พัก)

*ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าร่วมโดยลำพัง (ต้องเข้าร่วมกับผู้ปกครอง)
*เด็กอายุ 15-20 ปี สามารถเข้าร่วมโดยลำพังได้ ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมจะต้องมีใบยินยอมจากผู้ปกครอง โดยระบุลงในแบบฟอร์มที่ทางบริษัทได้ส่งให้
และส่งใบยินยอมนั้นกลับให้บริษัทผ่านทางแฟกซ์หรืออีเมล์

[หมายเหตุ]

*นอกจากนี้ กรุณาอ่านข้อตกลงของที่พักในโปรแกรม เงื่อนไขการยกเลิก และรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏในหน้าแบบฟอร์มการจองให้เรียบร้อยก่อนทำการจอง

วันที่ 18 กันยายน 12:00 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น) ได้มีการปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลให้ทราบผ่านทางอีเมล์ในระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน